Markedskonsult

Markedskonsult gjør deg synlig for nye kunder

Digital markedsføring

Lurer man på noe så googler man. Derfor er det svært viktig å sørge for at bedriften er godt etablert på nettet. Både sosiale medier, nettside og eventuelt blogg bør inneholde informasjon om bedriften som bør være interessant for kundene.

Vi selger synlighet

Digital tilstedeværelse gjør det lettere for kunder å finne din bedrift på nettet. Ved å være synlig og tilgjengelig vil bedriften din være mer eksponert for nye kunder.

Se hva vi kan bistå med for å synliggjøre bedriften din – våre tjenester.

Vår tilnærming

Mange forretninger er blinde på hvilken kunnskap kundene har om deres produkter og tjenester. Kunnskap som er åpenbart for bedriften er ikke nødvendigvis åpenbar for kundene. Vi fungerer som en utenforstående part og bistår med innspill på hvordan bedriften kan bruke tone of voice for å møte kundene på den måten som passer best.

Innholdsmarkedsføring er et godt utgangspunkt for å kommunisere med kundene. Med innholdet kan bedriften engasjere kundene og gi de innblikk i hvem bedriften er og hva den står for. Skap tillit for kundene – tenk fremover.

Kampanjer

Vi jobber gjennom kampanjer. Etter møte med bedriften vil vi skreddersy en kampanje og en strategi for hvordan vi kan nå markedsføringsmålene vi setter sammen med bedriften.

Våre kjerneverdier

Våre kjerneverdier er en del av vår langsiktige og kortsiktige strategi. Alle bedrifter bør ha verdier de strever etter å opprettholde for å finne sin merkeidentitet.

Ærlighet

Hvis Markedskonsult ikke kan levere tjenesten skal vi være ærlige og heller gi tips som hva bedriften kan gjøre.

Ærlighet - et punkt i Markedskonsult sine kjerneverdier.

Innovasjon

Vi skal jobbe mot å få bedrifter til å tenke nytt og ikke falle i status quo fellen.

Innovasjon - et punkt i Markedskonsult sine kjerneverdier

Konstruktivitet

Sist, men ikke minst skal vi jobbe for å gjøre nedringer som ikke bare er nyttige, men også som varer frem i tid.

Konstruktivitet - et punkt i Markedskonsult sine kjerneverdier.

Kom i kontakt med oss

Vi biter ikke

Samarbeidspartnere

Bizraise er en samarbeidspartner med Markedskonsult.
Kampus. En samarbeidspartner med Markedskonsult.
Droneperspektiv er Markedskonsult sin avdeling for drone-bilder og videoer.
SMB-doktor gir en diagnose på din bedrift.

Markedskonsult

Vestre Nesskogen 14, 1664 Rolvsøy
Organisasjonsnummer: 928 078 256
Personvernerklæring

Kontakt

kasper@markedskonsult.no
0047 95017999

Logo til markedskonsult